ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΠΟΙΚΙΣΜΟ .

2020-02-23

Μαλκίδης Θεοφάνης - Διδάκτωρ Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΠΟΙΚΙΣΜΟ !! ☑Στοιχεία και αλήθειες που πρέπει όλοι να γνωρίζουμε !!