ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΣΕ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ !!!

2020-08-22

Φ. 900α /5516/9202/17 Ιουλίου 2007

Σε απάντηση της υπ' αριθμ. 9528/20-06-2007 Ερώτησης της Βουλής των Ελλήνων, που κατέθεσε η Βουλευτής κυρία Χρύσα Αράπογλου, με θέμα την δορυφορική φωτογράφηση της Ελληνικής Επικράτειας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:Κατ' αρχήν γίνεται αναφορά, μεταξύ των άλλων, και στην προμήθεια Δορυφορικών Εικόνων (ΔΕ) για τη Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (ΓΥΣ), με σκοπό να παράγει νέα χαρτογραφικά προϊόντα.Στη ΓΥΣ βρίσκεται σε εξέλιξη το Υποέργο 4 «Παραγωγή νέων ψηφιακών γεωγραφικών προϊόντων» από ΔΕ, του έργου «Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και διάχυσης γεωγραφικής πληροφορίας και δημιουργίας βάσης γεωγραφικών δεδομένων της ΓΥΣ», το οποίο χρηματοδοτείται από το Γ΄ ΚΠΣ.Τελικός Δικαιούχος του έργου έχει ορισθεί η ΚτΠ Α.Ε, η οποία έχει και την ευθύνη Διοίκησης και Υλοποίησης του παραπάνω έργου. Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του Τελικού Δικαιούχου (ΚτΠ Α.Ε), του Κυρίου του έργου (ΓΥΣ), καθώς και ο τρόπος υλοποίησής του, καθορίσθηκαν με Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ ΚτΠ Α.Ε. και ΓΥΣ.Η διαχείριση, η σύνταξη τευχών προκήρυξης, η διενέργεια των διαγωνισμών, η υπογραφή των συμβάσεων και η πληρωμή των αναδόχων, είναι αρμοδιότητα της ΚτΠ Α.Ε, ενώ το ΥΠ.ΕΘ.Α συμμετέχει με μέλη στις επιτροπές με τις οποίες γίνονται όλα τα παραπάνω.Η ΚτΠ Α.Ε προέβη σε διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια Δορυφορικών Εικόνων για την Παραγωγή Νέων Προϊόντων για τη Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού». Τις τεχνικές απαιτήσεις κάλυπταν οι ΔΕ ΙΚΟΝΟS, οι ΔΕ QUICKBIRD και υπό ορισμένες συνθήκες οι ΔΕ ORBVIEW.Επί του θέματος, έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να αποκλεισθεί η περίπτωση προμήθειας ΔΕ από τον τουρκικό δορυφορικό σταθμό της Άγκυρας, καθώς και από εταιρείες που εδρεύουν στην Τουρκία.Ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η εταιρεία SPACE CONSULTING Α.Ε. η οποία με επιστολή της διαβεβαιώνει ότι η προμήθεια των ΔΕ θα γίνει από τον δορυφορικό σταθμό Μονάχου της Γερμανίας, με ΔΕ τύπου ΙΚΟΝΟS. Απορρίφθηκαν δε όλες οι προσφυγές για προμήθεια ΔΕ από τον τουρκικό δορυφορικό σταθμό της Άγκυρας.Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι, όσον αφορά την προμήθεια ΔΕ από την «ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε», το ΓΕΣ/2ο ΕΓ την ενημέρωσε σαφέστατα ότι αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση η μη συμμετοχή εταιρειών χωρών εκτός της Ε.Ε., στον διαγωνισμό για την προμήθεια ΔΕ για λογαριασμό της .Ερώτηση υπ' αριθμ. 9528/20-06-2007
Μόνο ως κακόγουστο ανέκδοτο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η ανάθεση δορυφορικής φωτογράφησης της ελληνικής επικράτειας - συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών εγκαταστάσεων και μάλιστα σε ευαίσθητες περιοχές όπως τα νησιά του Αιγαίου και ο Έβρος -σε τουρκική εταιρεία !!! Ένα απίστευτο ανέκδοτο με τίτλο «άδεια κατασκοπείας επί πληρωμή»...Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της εφημερίδας «Το Βήμα», οι όροι του διαγωνισμού που προκηρύχθηκε τον Ιούνιο του 2006 από την «Κοινωνία της Πληροφορίας» για λογαριασμό της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, προέβλεπαν εξαιρετικά εξειδικευμένες τεχνικές προδιαγραφές, τέτοιες που μπορούσαν να καλυφθούν από ένα και μόνον δορυφόρο, τον Ιkonos, ενώ ταυτόχρονα αποκλείονταν άλλες εταιρείες με καλύτερες αναλύσεις εικόνων και διαχειριζόμενες από χώρες με τις οποίες έχουμε πολύ πιο αρμονικές σχέσεις απ' ότι με την Τουρκία. Τον δορυφόρο Ιkonos διαχειρίζονται δύο εταιρείες: η τουρκική Inta Space Turk και η γερμανική European Space Imaging., με τις οποίες υπεγράφησαν τελικά οι σχετικές συμβάσεις. Έτσι, οι Τούρκοι Ανώτατοι αξιωματικοί μπορούν σήμερα να παρακολουθούν τις ελληνικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις ενώ ταυτόχρονα η ελληνική κυβέρνηση να τους καταβάλλει (εμμέσως) εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ (η υπογραφείσα σύμβαση είναι της τάξης του 1,35 εκ. ευρώ περίπου) γι' αυτόν ακριβώς τον σκοπό!!! Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ότι η τουρκική εταιρεία διαχείρισης των δορυφορικών εικόνων έχει αναλάβει τη φωτογράφηση της Ανατολικής Ελλάδας και έχει ήδη καλύψει το 25% του ελληνικού χερσαίου και θαλάσσιου χώρου συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων αστικών κέντρων, των νησιών του Αιγαίου, των στρατιωτικών εγκαταστάσεων του Έβρου, των ναυστάθμων της Σούδας και της Σαλαμίνας, των αεροπορικών βάσεων της Λήμνου και της Σκύρου κλπ. Αντίστοιχα οι περιοχές που δεν παρουσιάζουν «ιδιαίτερο ενδιαφέρον» όπως-η Ήπειρος, η Δυτική Στερεά, η Βοιωτία, φωτογραφίζονται από την γερμανική εταιρία!!!Η κωμικοτραγική αυτή υπόθεση, έχει όμως και συνέχεια. Στο τέλος του 2006 η εταιρεία Αγρογή ΑΕ, εποπτευόμενη από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, προκηρύσσει διεθνή διαγωνισμό προϋπολογισμού 4,8 εκ. ευρώ με τον τίτλο «Παροχή επεξεργασμένων ορθοφωτοχαρτών από δορυφορικές εικόνες». Η πρώτη φάση αξιολόγησης των προσφορών, προσβλήθηκε δικαστικώς, καθώς μια από τις συμμετέχουσες εταιρείες ζήτησε τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων τόσο γιατί τέσσερις από τις έξι εταιρείες δεν είχαν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όσο και για παράνομη σύνθεση της επιτροπής αξιολόγησης. Εκτός από αυτό όμως, «κατά σύμπτωση» και σε αυτόν τον διαγωνισμό, οι τεχνικές προδιαγραφές συμπίπτουν με αυτές του προαναφερθέντος δορυφόρου Ikonos(!!!), παρά το γεγονός ότι στη διαδικασία συμμετέχουν και τέσσερις ελληνικές εταιρείες. Έτσι η τουρκική εταιρεία - η οποία μπορεί να θεωρείται ιδιωτική, πληροφορίες όμως αναφέρουν ότι δημιουργήθηκε με την υποστήριξη του τουρκικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας - θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα κερδίσει και αυτόν τον διαγωνισμό αποκομίζοντας τριπλό κέρδος: αφενός θα τροφοδοτεί τα τουρκικά επιτελεία με πολύτιμες πληροφορίες και αφετέρου, παρέχοντας μία και μοναδική υπηρεσία, θα πληρώνεται με εκατομμύρια ευρώ από δύο Έλληνες «πελάτες»!!!Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνωΕΡΩΤΩΝΤΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ1. Επιβεβαιώνουν τα όσα δημοσιεύονται στην έγκριτη εφημερίδα σχετικά τόσο με την υπογραφείσα σύμβαση όσο και με την προκήρυξη του δεύτερου διαγωνισμού;2. Όσοι αρμόδιοι υπέγραψαν την ισχύουσα σύμβαση με την τουρκική εταιρεία, είχαν συνείδηση των όσων υπέγραφαν;3. Γνωρίζουν τη δυσαρέσκεια και τις έντονες αντιδράσεις όσων αξιωματικών των ενόπλων μας δυνάμεων έμαθαν το περιεχόμενο της σύμβασης;4. Μπορεί η Αγρογή ΑΕ, με προτροπή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να ακυρώσει τον διαγωνισμό που προκήρυξε;Χρύσα ΑράπογλουΒουλευτής Α' ΘεσσαλονίκηςΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΓΗ ΑΕΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε Η ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΕΓΡΑΨΕ ΗΤΑΝ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΟΠΩΣ ΘΕΛΗΣΑΝ ΝΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΟΥΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΔΕΧΘΗΚΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΓΗΣ Α.Ε .ΑΡΕ ΕΧΟΥΜΕ ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΜΑΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΜΕ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣ .Για την ιστορία λοιπόν, η ΑΓΡΟΓΗ ΑΕ συστάθηκε επί ΠΑΣΟΚ, ως ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με τον υπουργό Γεωργίας να ασκεί την εποπτεία και τον έλεγχο, με σκοπό να αποτελέσει «εργαλείο» παρέμβασης στην αγορά αγροτικής γης για να συμβάλει «στη μεγέθυνση της γεωργικής εκμετάλλευσης» και με μετοχικό κεφάλαιο (που καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου από το Δημόσιο) 2 δισ. δραχμές.ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΗ
Με τρεις διαδοχικούς νόμους του 1998, του 2001 και του 2003, η ΑΓΡΟΓΗ ΑΕ απέκτησε «κατά κυριότητα» δημόσιες χορτολιβαδικές εκτάσεις, ακίνητα του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας και Δασών και των εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου του υπουργείου Γεωργίας.
Στις 17.2.2003 με κοινή υπουργική απόφαση των αρμόδιων υπουργών παραχωρήθηκαν τρία ακίνητα στην εταιρεία: Δυο στην Κω κι ένα στο Λιτόχωρο 54.000 στρεμμάτων.
Από το 2004 μέχρι το 2009 την εποπτεία και τον έλεγχο της ΑΓΡΟΓΗΣ τον είχε η κυβέρνηση της Ν.Δ, οπότε και ξέσπασαν κάτι σκάνδαλα με υπεξαιρέσεις και παράνομες προσλήψεις, κοντά 270 ατόμων, συγγενών και φίλων υπουργών, βουλευτών και κομματικών στελεχών της Ν.Δ, σύμφωνα με τις καταγγελίες τότε του Πάγκαλου. «Οι προσλήψεις σε αυτή έγιναν όπως γινόντουσαν έως το 2004», του είχε αντιγυρίσει τότε η Ν.Δ δια στόματος Σωτήρη Χατζηγάκη, υπονοώντας προφανώς ότι κι οι δυο είχαν το ίδιο κριτήριο-το ρουσφέτι.
Το μνημονιακό 2010 στο πλαίσιο των συγχωνεύσεων - καταργήσεων οργανισμών, η ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε λύεται και τίθεται σε εκκαθάριση, προγραμματισμένη να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2014.
Το 2016, με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, παύει οριστικά, με νόμο, η ισχύς του διορισμού και οι εξουσίες των εκκαθαριστών της εταιρείας και οι αρμοδιότητές τους περιέρχονται στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενώ η δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της υπό εκκαθάριση ΑΓΡΟΓΗ ΑΕ ανατίθεται στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΟΥ 2003 ΣΤΟΝ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ«ΑΓΡΟΓΗ ΑΕ»Οι δημόσιες εκτάσεις στο «σφυρί»Το κράτος ίδρυσε ανώνυμη εταιρία και της χαρίζει τα δημόσια δάση και τις δασικές εκτάσεις
Ετοιμη από καιρό ήταν η κυβέρνηση να διαπράξει το έγκλημα καταστροφής και ξεπουλήματος των δασών και των δασικών εκτάσεων της χώρας, αλλά και γενικότερα κάθε δημόσιας έκτασης που μπορεί να «βγάλει στο σφυρί»Με τρεις διαδοχικούς νόμους του 1998, του 2001 και του 2003 ίδρυσε και έδωσε την τελική της μορφή στην εταιρία «Αγρογή ΑΕ», στην οποία παραχωρούνται «κατά κυριότητα» δημόσιες χορτολιβαδικές εκτάσεις, ακίνητα του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας και Δασών και των εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου του υπουργείου Γεωργίας. Επιπλέον, βάσει του νομοσχεδίου για τα δάση που δόθηκε προχτές στη δημοσιότητα αποχαρακτηρίζονται εκατομμύρια στρέμματα δασών και δασικών εκτάσεων (πάνω από 30 σύμφωνα με αρμόδιους επιστημονικούς φορείς και περιβαλλοντικές οργανώσεις), τα οποία και αυτά θα δοθούν «προίκα» στην εταιρία Αγρογή ΑΕ. Αξίζει να σημειωθεί ότι διευθυντής της εν λόγω εταιρίας, είναι ο κ. Β. Γιωτάκης, ο οποίος υπήρξε γενικός διευθυντής δασών, πρόσφατα ανέλαβε διευθυντής του γραφείου του υφυπουργού Γεωργίας Φ. Χατζημιχάλη και το σπουδαιότερο, σε αυτόν ανέθεσε η κυβέρνηση τη «βρώμικη δουλιά» συγγραφής του νομοσχεδίου.Βήμα - βήμα το ξεπούλημαΗδη από το 1998 με τον νόμο 2637 ιδρύθηκε η «Εταιρία Αξιοποίησης Αγροτικής Γης ΑΕ», η οποία στη συνέχεια με το νόμο 2945 του 2001 απέκτησε την ονομασία που διατηρεί μέχρι σήμερα, «Αγρογή ΑΕ». Η εταιρία, σύμφωνα με την παράγραφο 24 του νόμου 2945, «λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, είναι επιχείρηση κοινής ωφέλειας και διέπεται από τις διατάξεις της νομοθεσίας για τις ανώνυμες εταιρίες. Η εταιρία δεν υπάγεται στην κατηγορία των οργανισμών και επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και δεν εφαρμόζονται σε αυτήν οι διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία τους. Η διάρκεια της εταιρίας είναι πενήντα έτη και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων».Δύο χρόνια μετά, και συγκεκριμένα τον περασμένο Μάη, η κυβέρνηση ψηφίζει το νόμο 3147 «ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης», στον οποίο παράνομα και αντισυνταγματικά αυξάνει το όριο κάλυψης μιας έκτασης από δασοπονικά είδη για να χαρακτηρίζεται ως δάσος, από το 15% στο 25%. Η διαφορά του 10%, σύμφωνα με τους αρμόδιους επιστημονικούς φορείς υπολογίζεται περί τα 7 εκατομμύρια στρέμματα τουλάχιστον, τα οποία βγαίνουν εκτός δασικής νομοθεσίας.Στις παραγράφους 8,9 και 10 αυτού του νόμου φαίνεται, με αποκαλυπτικό τρόπο, η απεμπόληση των κυριαρχικών δικαιωμάτων του Δημοσίου. Στην παράγραφο 8 αναφέρεται: «Με απόφαση του υπουργού Γεωργίας επιτρέπεται να παραχωρούνται κατά κυριότητα στην εταιρία κοινόχρηστες και διαθέσιμες εκτάσεις, που διέπονται από την αγροτική νομοθεσία, δημόσιες χορτολιβαδικές εκτάσεις, ακίνητα του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών, καθώς και ακίνητα εποπτευόμενων από το υπουργείο Γεωργίας οργανισμών και νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας επιτρέπεται να παραχωρούνται στην εταιρία δικαιώματα του Ελληνικού Δημοσίου σε δημόσιες γεωργικές εκτάσεις της χώρας και σε δημόσια κτήματα. Οι αποφάσεις που εκδίδονται κατά τα ανωτέρω αποτελούν τίτλο κυριότητας και μεταγράφονται».Στην παράγραφο 9 παραχωρούνται οι ακίνητες περιουσίες του Οργανισμού Βάμβακος και του Εθνικού Οργανισμού Καπνού «με απόφαση του υπουργού Γεωργίας, η οποία αποτελεί τίτλο κυριότητας και μεταγράφεται». Και επιπλέον, «η σχετική με την κατά κυριότητα παραχώρηση, απόφαση του υπουργού Γεωργίας αποτελεί τίτλο κυριότητας και μεταγράφεται».Τέλος, η παράγραφος 10 αναφέρει: «Τα έσοδα από την εκποίηση ή τη διοίκηση και διαχείριση των ακινήτων που περιέρχονται στην εταιρία... αποτελούν πόρους της εταιρίας αυτής και κατατίθενται στην αρμόδια τράπεζα. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας επιτρέπεται η διάθεση μέρους των κατά τα ανωτέρω εσόδων, για την υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων του υπουργείου Γεωργίας».Με απλά λόγια, δηλαδή, δωρίζεται σε μια Ανώνυμη Εταιρία δημόσια περιουσία, την οποία μπορεί και να αξιοποιεί όπως εκείνη θέλει. Τα έσοδα που θα προέρχονται από την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας θα ανήκουν στην εταιρία και μόνο αν εκείνη θέλει, θα δίνει και μερικά «ψίχουλα» στο υπουργείο Γεωργίας, για «να βουλώνουν στόματα» όπως είχε πει χαρακτηριστικά σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ενωσης Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων Κ. Μπέσης.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009

«Ξηλώθηκε» όλη η διοίκηση της ΑΓΡΟΓΗ ΑΕ

Την παραίτηση και των πέντε μελών του διοικητικού συμβουλίου της ΑΓΡΟΓΗ ΑΕ ζήτησε χθες και έλαβε η υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κυρία Κατερίνα Μπατζελή. Η υπουργός απέλυσε τη διοίκηση της εταιρείας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης επειδή, όπως δήλωσε στο «Βήμα», δεν υπάκουσε στις εντολές της για πάγωμα κάθε πράξης ή ενέργειας: «Ζήτησα την παραίτησή τους ως όφειλα διότι προχώρησαν σε πράξεις χωρίς να ενημερώσουν εμένα που είμαι ως υπουργός βασικός μέτοχος της εταιρείας, καθώς και τη γενική συνέλευση, ως όφειλαν, μετά την εντολή που τους έδωσα γραπτώς να μην προβούν σε καμία απολύτως πράξη, χρηματοδοτήσεως, εγκρίσεως προσλήψεων κτλ.

Η πράξη που προκάλεσε, σύμφωνα με πληροφορίες, την αποπομπή των πέντε μελών του ΔΣ της ΑΓΡΟΓΗ (πρόεδρος του οποί ου ήταν μέχρι πρότινος ο κ. Ν. Παπαϊωάννου ) ήταν η πρόσληψη 270 υπαλλήλων. Στην πραγματικότητα οι προσλήψεις αυτές έγιναν 15 ημέρες πριν από τις εκλογές, επί υπουργίας του κ. Σωτ. Χατζηγάκη, αλλά δεν προχώρησαν. Η κυρία Μπατζελή είχε δώσει εντολή αυτές οι προεκλογικές προσλήψεις να «παγώσουν».Π ριν από λίγες ημέρες, όπως ανέφερε η υπουργός, το ΔΣ τις ενέκρινε προκαλώντας την οργή της. Οι προσλήψεις έγιναν, όπως ειπώθηκε χθες σε σύσκεψη στο γραφείο της υπουργού, με πρόφαση τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της ΑΓΡΟΓΗ (τροπολογία που ψηφίστηκε στη Βουλή) στον εντοπισμό των επιδοτούμενων αγροτεμαχίων στους πρόσφατους ορθοφωτοχάρτες που προέκυψαν από δορυφορικές εικόνες.Ως τώρα η διαδικασία αυτή πραγματοποιείτο από την ΠΑΣΕΓΕΣ, αλλά με τη ρύθμιση Χατζηγάκη η ΠΑΣΕΓΕΣ θα έχανε το «προνόμιο» αυτό.Θέμα εντοπίστηκε από την υπουργό και με τους διαγωνισμούς που έγιναν για την ανανέωση των ορθοφωτοχαρτών (καταγράφουν τις μεταβολές ιδιοκτησίας λόγω πωλήσεων, κληροδοτημάτων κτλ.) σε συγκεκριμένη ιδιωτική εταιρεία. Και τούτο γιατί η ηγεσία της εταιρείας έπεισε, όπως ειπώθηκε, την πολιτική ηγεσία ότι η τοπογραφική υπηρεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης δεν ήταν σε θέση να υλοποιήσει το έργο, το οποίο, όπως προτάθηκε, έπρεπε να δοθεί σε ιδιώτη. Οι διαγωνισμοί αυτοί ελέγχεται αν ήταν νόμιμοι ή όχι.Η ΑΓΡΟΓΗ ΑΕ είναι ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που συστάθηκε από το υπουργείο Γεωργίας (άρθρο 46 του Ν. 2637/1998) ως «εργαλείο»παρέμβασης στην αγορά αγροτικής γης με στόχο να συμβάλει στη μεγέθυνση της γεωργικής εκμετάλλευσης.Παράλληλα η εταιρεία αυτή είχε το δικαίωμα να παρεμβαίνει και στη διαχείριση της αγροτικής γης με την προώθηση διαχειριστικών προτύπων που θα έχουν αποτέλεσμα ισοδύναμο με τη συγκέντρωση της ιδιοκτησίας (π.χ., κοινές ή ομαδικές καλλιέργειες, αγροτικές ανώνυμες εταιρείες κτλ.). Επιπλέον παρέχει στους αγρότες τις υπηρεσίες της για την απόκτηση γης, καθώς και συμβουλευτικές χρηματοοικονομικές και τεχνικές υπηρεσίες για την αξιοποίηση της αγροτικής γης.ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΟΥ https://www.xanthipress.gr/ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011Την έντονη αντίδραση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Αλέξανδρου Κοντού προκάλεσαν δημοσιεύματα που τον εμπλέκουν στο σκάνδαλο της ΑΓΡΟΓΗ ΑΕ, βασιζόμενα σε έγγραφο εισαγγελέα που διαβιβάζεται στον Άρειο Πάγο και ζητά παραπομπή του με το Νόμο περί Ευθύνης Υπουργών και σύσταση εξεταστικής επιτροπής. Το δημοσίευμα στο «Βήμα» ανέφερε για την υπόθεση:"Αίτηµα για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο της AΓΡΩΓΗ, µε βάση πόρισµα των ελεγκτών του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, θα κατατεθεί στη Βουλή. Σύµφωνα µε το έγγραφο του εισαγγελέα κ. Ι. Δραγάτση, το οποίο διαβιβάστηκε στον Αρειο Πάγο και µέσω υπουργείου ∆ικαιοσύνης έφθασε στη Βουλή, στη συγκεκριµένη έκθεση «περιγράφονταιποινικώς αξιολογήσιµα περιστατικά αποδιδόµενα στον διατελέσανταυφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ΑλέξανδροΚοντό...» και, όπως υπογραµµίζει, τα αδικήµατα εµπίπτουν στο άρθρο 86 του Συντάγµατος και στον νόµο περί ευθύνης υπουργών.Παρ' όλα αυτά, όλα τα αδικήµατα είναι παραγεγραµµένα, κάτι που δεν µπορεί να εξετάσει ούτε ο εισαγγελέας που διερευνά την υπόθεση για τους συµµετόχους, τα µη πολιτικά πρόσωπα. Η συγκεκριµένη εταιρεία του υπουργείου επί Ν∆, η οποία σήµερα έχει καταργηθεί, είχε καταγγελθεί ότι µε πρωτοβουλία «γαλάζιων» στελεχών είχε προβεί σε «όργιο προσλήψεων, ακόµη και παραµονές εκλογών το 2009». Στο πόρισµα καταγγέλλεται ότι είναι στον «αέρα» ποσό 2,2 εκατ. ευρώ, το οποίο αποσύρθηκε από λογαριασµό του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, χωρίς κανένας να έχει εντοπίσει πού έχει καταλήξει!Σύµφωνα µε το πόρισµα που αποκαλύπτει σήµερα «Το Βήµα», οι ελεγκτές καταγγέλλουν σωρεία παρανοµιών στη χρηµατοδότηση της εταιρείας από ειδικό λογαριασµό του υπουργείου στην Αγροτική Τράπεζα (45.22.000.03), χωρίς να τηρούνται οι διατάξεις του νόµου. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι στην ΑΓΡΩΓΗ ΑΕ χορηγήθηκαν χωρίς καµία αιτιολογία 28.500.000 ευρώ, προκειµένου να καλυφθούν είτε έργα που βρίσκονταν σε εξέλιξη είτε λειτουργικές ανάγκες της εταιρείας.Οι ελεγκτές, όπως αναφέρεται στο πόρισµα, ζήτησαν αναλυτικές κινήσεις του λογαριασµού, αλλά τους χορηγήθηκαν µόνο ποσά από κινήσεις σε όλη την Ελλάδα, χωρίς να υπάρχει πουθενά διευκρίνιση ή αιτιολογία. «Για όλους αυτούς τους λόγους» επισηµαίνεται «δεν κατέστη δυνατόν να υπολογιστούν τα συνολικά ποσά εισροών - εκροών, παρά µόνο επί µέρους, βάσει των στοιχείων που είχεστείλει η Αγροτική Τράπεζα στη ∆ιεύθυνση Πολιτικής Γης». Οι ελεγκτές επισηµαίνουν επίσης ότι από την Αγροτική δεν διευκρινίστηκε η κίνηση του λογαριασµού στις 31.12.2004 µε την οποία αποµειώθηκε ο λογαριασµός κατά 2.240.037 ευρώ! Η αιτιολογία ήταν «αποσβέσεις απαιτήσεων από τόκους σε καθυστέρηση από κεφάλαια δηµοσίων επενδύσεων...». Στο πόρισµα αναφέρονται επίσης τα εξής:* Με τις εντολές του τότε υφυπουργού κ. Αλ. Κοντού και µε εκταµίευση από τον συγκεκριµένο λογαριασµό πραγµατοποιήθηκαν δαπάνες προµηθειών µε απευθείας αναθέσεις ή πρόχειρους διαγωνισµούς, διάφορες κατασκευές στο κεντρικό κτίριο του υπουργείου, επισκευές µηχανηµάτων και άλλες δαπάνες, οι οποίες δεν εµπίπτουν στις διατάξεις εκείνες της νοµοθεσίας για τα έργα που προβλέπονται στον ειδικό λογαριασµό.* Με αποφάσεις του κ. Κοντού προσελήφθησαν άτοµα των οποίων η δαπάνη µισθοδοσίας εκταµιεύθηκε από τον ίδιο λογαριασµό. Τα άτοµα αυτά υπηρέτησαν ως επί το πλείστον στο γραφείο του ίδιου του υφυπουργού...* Με εκταµίευση από τον λογαριασµό πληρώθηκε επέκταση σύµβασης που αφορούσε το σύστηµα υποστήριξης της λήψης αποφάσεων σχεδιασµού διαρθρωτικών µέτρων Αγροτικής Πολιτικής. Η µεταφορά των χρηµάτων έγινε µε εντολή του Ι.Δ., διευθυντή του γραφείου του κ. Κοντού.* Η ΑΤΕ εκταµιεύοντας από τον συγκεκριµένο λογαριασµό υλοποιούσε οποιασδήποτε µορφής εντολή, χωρίς κανέναν προληπτικό έλεγχο."ΑΠΕΙΡΑ ΤΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΙΔΑΝ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΚΑΙΡΟΥΣ

ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΙΟ ΤΟΥ 2016 ΠΕΡΝΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4389 /2016 ΑΡΘΡΟ 65 ΣΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΤΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ? ΜΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΧΩΡΙΣ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΕΛΑΒΕ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΔΑΣΙΚΟ ΜΑΣ ΠΛΟΥΤΟ ?ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΡΘΡΟΥ

https://xronosnousfws.blogspot.com/