ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΔΙΠΛΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΕΧΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ, ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΑΥΤΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

2020-01-29